12-17 v. ONLINE ENGLANTI, ADVANCED KURSSI / ONLINE Advanced English / 12-17 yrs. / Maanantai, Monday 19:00-19:45

8 tammikuun @ 19:00 — 13 toukokuun @ 19:45
19:00 — 19:45 (3024h 44′)

ONLINE-LIVE COURSE

For Kids

Join Now!