Linguajoy Deutschklub lapsille

Linguajoy Deutschklub lapsille
0 student

Hallo! Wie geht’s? Ilmoittaudu kurssille

Saksan kieltä (Deutsche Sprache) käytetään monessa Euroopan valtiossa ja sitä puhuu maailmanlaajuisesti äidinkielenään yli 100 miljoonaa ihmistä. Suomessa saksa on tyypillisesti ollut opiskelluin kieli suomen, ruotsin ja englannin jälkeen. Etenkin humanistisilla aloilla saksan kielen merkitys on suuri. Saksa muistuttaa kieliopillisesti ja sanastoltaan monella tapaa hollantia, etenkin kirjoitettuna.

Linguajoy saksan kielikursseilla (3-12-vuotiaille) opitaan saksan kielen avainsanastoa ja hyödyllisiä ilmauksia moniaistisesti, hauskojen pelien, leikin, musiikin, rytmin, liikkeen ja taiteen avulla. Pääpaino on suullisen kielitaidon kehittäminen. Deutschklubit kokoontuvat kerran viikossa, 45min ajan.

Ilmoittaudu kurssille

 

 

Curriculum is empty

Instructor

Free