Linguajoy Mandarin Club

Linguajoy Mandarin Club
0 student

Nĭ hăo!    Ilmoittaudu kurssille

 • Mandariinikiina on maailman puhutuin kieli, jolla on lähes miljardi ensikielistä puhujaa
 • Mandariini (華語, huáyǔ, “Illustrious/Chinese Language”) on kiinan kielen yleiskieli ja puhutuin murre
 • Peruskielioppi on yksinkertainen: sanoja ei taivuteta, edes aikamuotoja tai monikkoja ei sellaisenaan ole. Sanajärjestys on oleellinen
 • Tyypillistä ovat lukuisat homonyymit eli sanat, joiden äänne- ja kirjoitusasu on sama, mutta merkitys eri. Tällöin konteksti kertoo merkityksen eri vaihtoehdoista
 • Mandariinikiinassa on neljä (viisi, jos neutraali lasketaan) toonia eli sävelkorkoa. Sanojen merkitys eri tooneilla on erilainen. Esimerkkinä sana “ma”, joka tarkoittaa lausuttuna: 1.toonissa (mā) äitiä 2.toonissa (má) seesamia tai tunnotonta 3.toonissa (mǎ) hevosta 4.toonissa (mà) moittia 5. neutraalina (ma) se on kysymyksenmuodostajaliite: nǐ hǎo = hyvää päivää, nǐ hǎo ma? = kuinka voit?

Linguajoy mandariinikiinan alkeiskurssit 2-12 -vuotiaille:

 • Opitaan äänteitä, sävelkorkoja, kirjainmerkkejä, avainsanastoa ja hyödyllisiä ilmauksia leikin, musiikin, pelien, askartelun, taiteen ja liikunnan avulla. Kerhossa käsitellään lapsille tärkeitä teemoja kuten ruokailu, eläimet ja harrastukset
 • Tutustumme innostavasti kiinan kieleen ja kulttuuriin. Pääpaino on suullisen kielitaidon kehittäminen
 • Mandarin Club kokoontuu kerran viikossa 45min ajan.

Advanced Mandarin Club -kielikurssi 4-12-vuotiaille:

 • Ryhmä on erityisen hyödyllinen 4-12 -vuotiaille, jotka ovat lähtöisin/asuneet kiinankielisessä maassa. Tavoitteena on kehittää lapsen kielitaitoa ja rohkaista kielen käyttämiseen. Kerhossa käsitellään lapsille tuttuja teemoja kuten esim. harrastukset, eläimet ja ruoka
 • Kielen lisäksi Advanced Mandarin Clubissa käsitellään kokonaisvaltaisesti erilaisia kiinalaisen kulttuurin aspekteja. Pelaamme suosittuja kiinalaisia lasten pelejä ja leikkejä, laulamme riemukkaita lauluja ja luemme perinteisiä satuja, juhlistamme tärkeitä juhlapyhiä, tutustumme traditioihin ja kokkaamme kiinalaisia ruokia. Opetustapa on kannustava, energisoiva ja innostava
 • Mandarin Clubit kokoontuvat kerran viikossa 45min ajan

Ilmoittaudu kurssille

Linguajoy Mandariinikiinan kielikurssi aikuisille, alkeistaso (A1)

Ilmoittaudu kurssille ja lue lisää aikuisten Mandarin Clubista

Curriculum is empty

Instructor

User Avatar Linguajoy

Free