Hello! How are you?    Ilmoittaudu kurssille

Linguajoy English Clubeissa opitaan kielen avainsanastoa ja hyödyllisiä ilmauksia moniaistisesti, hauskojen pelien, leikin, musiikin, rytmin, liikkeen ja taiteen avulla. Tutustumme innostavasti englannin kieleen ja kulttuuriin. Pääpaino on suullisen kielitaidon kehittäminen. English Clubit kokoontuvat kerran viikossa, 45min ajan.

  • Linguajoy Family Club (2-4v.) toivottaa koko perheen tervetulleeksi kerhoon. Englannin kieleen tutustutaan lempeästi lorujen, riimien, laulujen ja leikkien avulla. Opettaja rohkaisee pitämään hauskaa ja kokeilemaan uuden kielen äänteitä.
  • Linguajoy Sportti-Enkku –kursseilla toiminnallinen kielikylpy yhdistyy energiseen jumppaan, leikkiin ja tanssiin. Musiikin rytmi auttaa liikkumaan ja omaksumaan kielen melodian. Kehon koordinaatio, lihasvoima ja hienomotoriikka kehittyvät erilaisten liikesarjojen avulla. Samalla vartalon osia, toimintaa ja liikettä kuvaavat sanat, ilmaukset ja verbit tulevat hyvin tutuksi.
  • Linguajoy English Through Arts –kursseilla englannin kielen oppiminen yhdistyy korkealaatuiseen taideopetukseen.