Lapset ja nuoret

Lasten ja nuorten Linguajoy kielikurssit

Linguajoy tarjoaa 2-14 -vuotiaille lapsille ja nuorille elämyksellisiä ja tehokkaita vieraiden kielen oppimiskokemuksia positiivisessa ja kannustavassa ilmapiirissä. Laaja kielikurssivalikoima kattaa ikä- ja lähtötasopohjaisia ryhmiä vieraissa kielissä kuten esim. englanti, espanja, ranska, saksa, ruotsi, venäjä, mandariinikiina ja suomi.

Natiivit ja ihanat Linguajoy-opettajat tarjoavat aidon kokemuksen kielen ääntämyksestä ja kulttuurista. Innostavan Linguajoy -opetussuunnitelman avulla uusi kieli opitaan moniaistisesti ja toiminnallisesti – pelien, leikin, taiteen, tieteen, musiikin, liikkeen, rytmin ja teatterin avulla. 

Pienten lasten alkeiskursseilla kielipolku avataan lempeästi lorujen, laulujen, rytmin, ja leikin avulla. Suullisen kielitaidon kehitystä vauhditetaan rakentamalla avainsanavarastoa, omaksumalla erilaisia lauserakenteita ja hyödyllisiä ilmauksia. 

Kouluikäisten ryhmissä luodaan vahvaa pohjaa kansainväliselle vuorovaikutus- ja esiintymistaidolle. Kurssien edetessä keskitytään yhä monipuolisempiin vuorovaikutustilanteisiin ja tehdään myös luetun ymmärtämiseen ja kirjoittamiseen liittyviä harjoitteita. 

Linguajoy kielikurssit kokoontuvat pääkaupunkiseudulla viikoittain, 45 min. ajan esimerkiksi päiväkodeissa, peruskouluissa, asukaspuistoissa ja Linguajoy kielikeskuksessa Helsingissä. Myös kattava valikoima lasten ja nuorten Online/Live -kielikursseja tekee harrastamisen helpoksi!

Kielikurssien neurologiset hyödyt lapsen kehitykselle ovat syvälliset ja kauaskantoiset. Kielitaidon lisäksi kehittyvät esimerkiksi luovuus, muisti ja vuorovaikutus- sekä ongelmanratkaisutaidot. Kursseilla saa myös uusia ystäviä, onnistumisen elämyksiä, rohkeutta, itseluottamusta ja positiivista kannustusta. Intensiivisen ja jatkuvan kehitystyön tuloksena lapset saavat tuoreinta neurolingvististä tietämystä hyödyntävän ja testatun Linguajoy -oppimiskokemuksen, jossa sovelletaan parhaita kielten oppimisen käytäntöjä.