Privet!     Ilmoittaudu kurssille

  • Venäjän kieli on laajimmin puhuttu slaavilainen kieli ja maailman kahdeksanneksi puhutuin kieli: äidinkielisiä puhujia on yli 144 miljoonaa
  • Venäjä on yksi Yhdistyneiden kansakuntien kuudesta virallisesta kielestä
  • Venäjää kirjoitetaan kyrillisin kirjaimin, jotka perustuvat kreikkalaiseen ja glagoliittiseen (slaavinen) kirjaimistoon
  • Venäjästä on lainautunut paljon sanoja suomenkin kieleen kuten esimerkiksi palttoo, siisti, kapakka, vanna ja mesta

Linguajoy Russian Club kielikurssit 3-8 -vuotiaille:

  • Tutustumme innostavasti natiivin opettajan johdolla venäjän kieleen ja kulttuuriin
  • Oppimista siivittävät pelit, leikit, musiikki, taide ja askartelu
  • Kerhon teemat ovat lapsille läheisiä, kuten esim. eläimet, harrastukset, vuodenajat ja ruokailu
  • Pääpaino on suullisen kielitaidon kehittäminen
  • Russian Club kokoontuu kerran viikossa, 45 min kerrallaan

Ilmoittaudu kurssille